Wpisowe

Jednorazowa bezzwrotna opłata gwarantująca miejsce w Klubie

350 zł

Miesięczna opłata podstawowa Okrzei/Rysia

Opłata miesięczna za całodniowy pobyt dziecka w placówce.

 1400 zł

Miesięczna opłata podstawowa Karłowicza

Opłata miesięczna za całodniowy pobyt dziecka w placówce.

 1450 zł

Opłata z uwzględnieniem RKO

Opłata miesięczna za całodniowy pobyt dziecka w placówce z uzwględnienim dofinansowania RKO dla pierwszego dziecka w wysokości 400 zł

1000 zł /1050 zł

Wyżywienie

Stawka dzienna za cztery posiłki (odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka).

16 zł / dzień